Till umu.se

Välkommen till Pedagogiska institutionen

Pedagogisk kunskap är relevant inom de flesta samhällsområden där man på ett eller annat sätt har med andra människor att göra.

Vi har ett brett kurs- och programutbud på grund- och avancerad nivå. Många av våra kurser ges både som campuskurser och distanskurser.
Är du intresserad av att läsa pedagogik hos oss?Är du intresserad av att ta del av vår forskning i pedagogik?

Anders Råde disputerar 4 novemberAnders Råde försvarar sin doktorsavhandling "Mellan akademi och lärarprofession Integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten", fredag 4 november kl. 10.00 i Hörsal E, Norra Humanisthuset. Fakultetsopponent är docent Martin Stigmar, Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet. Välkomna!Läs hela intervjun

Nyheter

Förskolebarn fostras med vägledning

2016-10-18
Beröm, frågor, avledning och tillsägelser är olika sätt som personal fostrar barn i förskolan. Många barn får vägledning under lek men pojkarna får flest tillsägelser då. Flickorna får istället mer vä...

Lisbeth Lundahl – Huvudtalare vid SWERA-konferensen i Uppsala

2016-10-11
Professor Lisbeth Lundahl, från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, var en av huvudtalarna när Swedish Educational Research Association (SWERA) höll konferens i Upps...

Women in sport+Adventure lyfter kvinnors deltagande på arenan

2016-09-08
Ida Sannsell, student vid Idrottsvetenskapliga programmet, och alumn Maria Swärdsudd, fd. student vid Idrottsvetenskapliga programmet, har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor inom idrotten. De ...

Skolans materiella förutsättningar påverkar skolpersonalens yrkesuppdrag

2016-05-24
En ny avhandling från Umeå universitet visar att standarden på skolbyggnader, kvaliteten på klassrum och den utrustning lärarna använder för elevernas lärande, kännetecknas av stora skillnader beroend...

Symposium om relationerna mellan sociala rörelser, minne, media och temporalitet

2016-05-23
"Times are a Changin’ – Temporality, Memory and Social Movements in the Digital Age" är namnet på ett symposium som handlar om hur digitala och sociala medier har förändrat de sätt på vilka vi nedteck...

Fler nyheter


Sidansvarig: Ulrika Sahlén
2016-05-04

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Pedagogiska institutionen

Besöksadress
Beteendevetarhuset, Umeå universitet, Mediagränd 14, 901 87 Umeå SE

Tel:  090-786 5000

Fax:  090-786 6693