Till umu.se

Välkommen till Pedagogiska institutionen

Pedagogisk kunskap är relevant inom de flesta samhällsområden där man på ett eller annat sätt har med andra människor att göra.

Vi har ett brett kurs- och programutbud på grund- och avancerad nivå. Många av våra kurser ges både som campuskurser och distanskurser.
Är du intresserad av att läsa pedagogik hos oss?Är du intresserad av att ta del av vår forskning i pedagogik?

Eva-Lena Lindster Norberg disputerar 8 decemberEva-Lena Lindster Norberg, försvarar sin avhandling "Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus", torsdag 8 december kl. 10.00 i Hörsal 1031, Norra Beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Välkomna!Läs hela intervjun

Nyheter

Fostran i skolan komplex när entreprenörskap betonas

2016-12-01
Gymnasister upplever att förmågan att agera som entreprenör är betydelsefull för framtiden. Andra förmågor som solidaritet, ämneskunskaper och att kunna ställa kritiska frågor har däremot hamnat i sky...

Företag fick svar direkt av Umeå universitets forskare

2016-11-24
AIMday är en mötesplats för företagsutveckling där företag och forskare samtalar kring en specifik frågeställning. Den 16 november låg fokus på social innovation — 9 företag och 20 forskare samtalade ...

Förskolebarn fostras med vägledning

2016-10-18
Beröm, frågor, avledning och tillsägelser är olika sätt som personal fostrar barn i förskolan. Många barn får vägledning under lek men pojkarna får flest tillsägelser då. Flickorna får istället mer vä...

Lisbeth Lundahl – Huvudtalare vid SWERA-konferensen i Uppsala

2016-10-11
Professor Lisbeth Lundahl, från Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, var en av huvudtalarna när Swedish Educational Research Association (SWERA) höll konferens i Upps...

Women in sport+Adventure lyfter kvinnors deltagande på arenan

2016-09-08
Ida Sannsell, student vid Idrottsvetenskapliga programmet, och alumn Maria Swärdsudd, fd. student vid Idrottsvetenskapliga programmet, har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor inom idrotten. De ...

Fler nyheter


Sidansvarig: Ulrika Sahlén
2016-12-09

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Pedagogiska institutionen

Besöksadress
Beteendevetarhuset, Umeå universitet, Mediagränd 14, 901 87 Umeå SE

Tel:  090-786 5000

Fax:  090-786 6693