Till umu.se

Välkommen till Pedagogiska institutionen

Pedagogisk kunskap är relevant inom de flesta samhällsområden där man på ett eller annat sätt har med andra människor att göra.

Vi har ett brett kurs- och programutbud på grund- och avancerad nivå. Många av våra kurser ges både som campuskurser och distanskurser.
Är du intresserad av att läsa pedagogik hos oss?Är du intresserad av att ta del av vår forskning i pedagogik?

Bengt Bergman disputerar 14 oktober

Bengt Bergman försvarar sin doktorsavhandling "Poliser som utbildar poliser - Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling", fredag 14 oktober kl. 10.00 i NBVH1031, Norra Beteendevetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Lena Fritzén, Linnéuniversitetet. Välkomna!Läs hela intervjun

Nyheter

Women in sport+Adventure lyfter kvinnors deltagande på arenan

2016-09-08
Ida Sannsell, student vid Idrottsvetenskapliga programmet, och alumn Maria Swärdsudd, fd. student vid Idrottsvetenskapliga programmet, har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor inom idrotten. De ...

Skolans materiella förutsättningar påverkar skolpersonalens yrkesuppdrag

2016-05-24
En ny avhandling från Umeå universitet visar att standarden på skolbyggnader, kvaliteten på klassrum och den utrustning lärarna använder för elevernas lärande, kännetecknas av stora skillnader beroend...

Symposium om relationerna mellan sociala rörelser, minne, media och temporalitet

2016-05-23
"Times are a Changin’ – Temporality, Memory and Social Movements in the Digital Age" är namnet på ett symposium som handlar om hur digitala och sociala medier har förändrat de sätt på vilka vi nedteck...

Nytt forskningsprojekt

2016-03-21
I skärningspunkten mellan förskolans allmändidaktik och estetiska uttryck påbörjas under hösten ett fyraårigt forskningsprojekt.

Efter barnets århundrade

2016-03-10
I boken Efter barnets århundrade presenterar forskare vid Umeå universitet studier om hur barns och förskolors villkor under 2000-talet påverkas i och med samhällets ekonomiska, politiska och kulturel...

Fler nyheter


Sidansvarig: Ulrika Sahlén
2016-05-04

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Pedagogiska institutionen

Besöksadress
Beteendevetarhuset, Umeå universitet, Mediagränd 14, 901 87 Umeå SE

Tel:  090-786 5000

Fax:  090-786 6693