Forskarutbildningen vid Pedagogiska institutionen

Vid Pedagogiska institutionen ges forskarutbildning för filosofie licentiatexamen, 120 hp samt filosofie doktorsexamen, 240 hp. Mer information om forskarutbildningens syfte, behörighet, antagning och urval samt uppläggning finns i studieplanen. Institutionens första doktorsavhandling publicerades 1971 och sedan dess har ett hundratal doktorsavhandlingar publicerats.
Allmän studieplan

Utbildning på forskarnivå i pedagogik som avslutas med doktorsexamen omfattar fyra års nettostudietid och består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en doktorsavhandling om 165 högskolepoäng. Kursdelen fördelas så att 45 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser och 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser. Doktorsavhandlingen skall utformas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en vetenskaplig introduktion till, och kort sammanfattning av, dessa (sammanläggningsavhandling). Doktorsavhandlingen skall försvaras muntligt vid en offentlig disputation. Den bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av den.

Forskningsmiljön vid institutionen kännetecknas av kontakter med andra institutioner och fakulteter, nätverk både på nationell och internationell nivå samt verksamhet i form av seminarier, konferenser och symposier. Sedan 2012 har institutionen ett formellt samarbete med Avdelningen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Samarbetet innehåller gemensamma forskarutbildningskurser, seminarieserier och utbyten som ger de båda miljöernas doktorander ett bredare kursutbud och tillgång till en bredare expertis i form av handledning.
Mer information om utbildning på forskarnivå i pedagogik vid Mittuniversitetet.


Sidansvarig: Ulrika Haake

Utskriftsversion

Mer om vår forskning

KalendariumDoktoranderPublikationer