Vill du bli doktorand vid Pedagogiska institutionen?

För att bli antagen till forskarutbildning i pedagogik krävs att sökanden uppfyller villkoren för dels allmän behörighet, dels särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

Vid utlysande av antagning till forskarutbildningen och doktorandanställning framgår av annonstext hur du skall gå tillväga och vilka merithandlingar som skall bifogas. Fyll i denna ansökningsblankett.

Antagning till forskarutbildning sker i den utsträckning tillgängliga resurser medger det. Detta innebär att det inte förekommer termins- eller årsvisa antagningstillfällen på samma sätt som inom grundutbildningen. Information om utlysande av doktorandtjänster kan du bl a få genom:


Sidansvarig: Ulrika Haake

Utskriftsversion

Mer om vår forskning

KalendariumDoktoranderPublikationer

Mer information hittar du här

Att vara forskare (Umeå universitets forskarutbildningsportal)Doktorandhandboken(Universitets- och högskolerådets information om forskarstudier)Fackligt (SULF)
Umeå studentkår (klicka vidare på doktorandfrågor)
Fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser