Nationell forskarskola. Digitala teknologier i utbildning (GRADE)

Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning – förkortad GRADE – är en nationell forskarskola och forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet. Inom forskarskolan koordineras kurser, seminarieverksamhet, workshops, och stöd för doktorander.

Deltagande lärosäten är Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst,  KTH, Mittuniversitetet samt Umeå Universitet (värduniversitet)


Sidansvarig: Ola Lindberg

Utskriftsversion

Logga: Orange text GRADE, svart text research