Kursplaner forskarutbildningen

Pedagogik

Kursens namn Fastställd
Allmän studieplan, för utbildning på forskarnivå i pedagogik 2014-06-05
(Rev.
2018-03-13)
Obligatoriska kurser
Design och metodval i studiet av pedagogiska praktiker, 7,5 hp 2012-06-14     
Kvalitativ metod i studiet av pedagogiska praktiker, 7,5 hp 2011-11-09
Kvantitativ metod i pedagogiska praktiker, 7,5 hp 2011-11-09
Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp 2012-06-14
(Rev.
2018-06-25)
Vetenskapsfilosofi i pedagogisk forskning, 7,5 hp 2012-06-14
Seminariekurs, 7,5 hp 2013-10-23
(Rev. 2016-03-01,
2018-06-25)
Specialkurser
Aktuell allmänpedagogisk forskning, 7,5 hp 2011-06-29      
Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning, 7,5 hp 2011-10-14
Att studera pedagogiska praktiker med hjälp av sociokulturell metod och design, 7,5 hp 2013-02-06
Basil Bernsteins teori och begrepp i studier av pedagogiska praktiker, 3 hp 2014-02-17
Fallstudier, 7,5 hp 2008-01-24

Fostran som teori och pedagogisk praktik, 7,5 hp

2014-08-19

Perspectives on Education for all, Special needs, disability, gender and inclusive education, 7,5 CTS credits 2016-05-23
Utvecklingsstörning i teori och praktik – trender, tendenser och kritik, 7,5 hp 2014-02-19

Arkiverade kursplaner från forskarutbildningen


Sidansvarig: Moa Eirell

Utskriftsversion