Dokument 2017 UKÄ utvärdering

Principer för utseende av handledare på forskarutbildningsnivå vid Pedagogiska institutionen (klar)Kompetensförsörjningsplan 2017-2019Kompetensutvecklingspolicy för lärare vid Pedagogiska institutionenUTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ: Byte av handledare eller institutionÖverenskommelse avser samverkan om utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogik UMU och MIUNRiktlinjer för utbildning på forskarnivå vid den Samhällsvetenskapliga fakultetenRiktlinjer för seminarier och seminariegrupper på forskarutbildningen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitetRiktlinjer för antagning till utbildning på forskarnivå vid Pedagogiska institutionenAllmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogikMatris LärandemålArbets- och delegationsordningArbetsmiljöplan 2017Information and guidelines for opponents and evaluation committee members on the examination and public defence of PhDIndividuell studieplan del A blankettIndividuell studieplan del B blankettPedagogiska institutionens policy för expenserNytt doktorandavtalIntroduktionstext lärandemål matrisenDoktoranders pedagogiska meriterKvalitetssystem för utbildning på forskarnivå UmURiktlinjer för tjänstgöringPedagogiska institutionens forskningsstrategi 2013-2017


Sidansvarig: Ulrika Haake

Utskriftsversion