Institutionens områden

Pedagogik  Pedagogik

Pedagogik  Pedagogik  

 Pedagogik Pedagogik

Forskningsnyheter

Idrottsforskning: Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott

2018-10-18
I en ny studie vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer. En orsak är ett negativt prestationsinriktat förhållningssätt som normaliserar destruktiv...

SWERA-konferens 4-5 oktober om utbildningsvetenskap i ett förändrat policylandskap

2018-10-04
Under torsdag och fredag har SWERA, Swedish Educational Research Association, årsmöte och konferens och samlar upp ett drygt sextiotal forskare inom området.

Nu startar ny forskarskola inom digitalisering i skolan

2018-10-03
Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Inte minst påverkar det dagens skola och dess pedagogik. Sex lärosäten har nu gått samman och startat en gemensam forskarskola med en ambition att skapa ny kunskap som kan utveckla svensk lärarutbildning.

Antologiprojekt presenterades under nordisk polisforskningskonferens i Umeå

2018-09-21
Staffan Karp och Oscar Rantatalo från Pedagogiska institutionen är redaktörer för ett pågående antologiprojekt om hur man arbetar med reflektion som ett verktyg för professionsutveckling inom polisen. Under polisforskningskonferensens sista dag modererade de ett symposium där flera av författarna i ...

Nyhetsarkiv

Ännu fler nyheter från Pedagogiska institutionen

Läs äldre nyheter


Sidansvarig: Josef Fahlen

Utskriftsversion

Mer om vår forskning

KalendariumDoktoranderPublikationer

SWERA