Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever. Samhället har en stark tilltro till idrott som fostransmiljö för barn och unga, som ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet och som en viktig faktor för demokrati och integration. Medias och näringslivets intresse för idrott har ökat kraftigt i takt med att idrott också blivit en del av underhållnings- och turistnäringen.

En av universitetens uppgifter är att bedriva sådan forskning som är till gagn för samhället. Det är därför naturligt att forskarsamhället riktar sitt intresse mot det stora fält som idrotten utgör. I idrottspedagogisk forskning studeras processer, företeelser och händelser i alla former av idrott.

Denna forskning har haft en snabb utveckling under de senaste decennierna både internationellt och nationellt. Vid Umeå universitets pedagogiska institution har idrottspedagogisk forskning bedrivits sedan 1970-talet. Idag består den forskningsmiljön av ett 20-tal lärare och forskare, vilket gör den till en av de större i landet inom det humanistiskt/samhällsvetenskapliga fältet.Sidansvarig: Tor Söderström

Utskriftsversion