Lärande och IKTIdag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet, polisen, räddningsverken och privata företag är bara några exempel där IKT används i aktiviteter som ska främja lärande och organisationsutveckling.

Det finns många möjligheter i samband med användning av IKT, men också utmaningar som måste identifieras och lösas. Forskargruppen Lärande och IKT (LICT) vid Pedagogiska institutionen har under nästan 15 års tid fokuserat på frågor som rör implementering, integrering och användning av IKT i pedagogiska praktiker.

Via länkarna till höger slussas du vidare till mer information om LICT, mestadels på engelska.

Om du har frågor eller förslag på projektsamarbeten,
vänligen kontakta LICT:s vetenskapliga ledare
J. Ola Lindberg.

Ytterligare exempel på områden som LICT har projekt inom.


Sidansvarig: Ola Lindberg

Utskriftsversion