Välkommen till Pedagogiska institutionen

Vid vår institution arbetar ett nittiotal personer med undervisning, forskning och administration.

Institutionen har ett brett kursutbud. Våra fristående kurser i pedagogik på grund- och avancerad nivå spänner över ett brett fokus som omfattar både idrottspedagogik, barn- och vuxenpedagogik, i hemmet, i skolan samt i arbetslivet.

Pedagogik ingår även i följande utbildningsprogram: Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, Idrottsvetenskapliga programmet, Ledarskaps- och coachingprogrammet, SPA-programmet, Personalvetarprogrammet, Psykologprogrammet, Polisutbildningen, Samhällsvetarprogrammet, Masterprogrammet i ledarskap och organisation, Lärarprogrammet, speciallärar- och specialpedagogprogramet, Studie och yrkesvägledarprogrammet, yrkeslärarutbildningen samt magisterprogrammet mot pedagogisk yrkesverksamhet.

Ämnet kan även utgöra huvudämne i en kandidat-/magisterexamen.

Vad är pedagogik?

Enligt våra kursplaner:

"Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser."

Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

För alla som vill arbeta med utbildning, undervisning och fostran är pedagogik ett viktigt ämne. Pedagogisk kunskap är relevant inom de flesta samhällsområden där man på ett eller annat sätt har med andra människor att göra.

Förutom möjligheten till bildning i ett ämne som i sig är spännande är kunskaperna användbara i sammanhang där kompetensutveckling, förändring, kommunikation och samarbete är viktigt.


Sidansvarig: Simon Wolming

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Pedagogiska institutionen

Besöksadress
Beteendevetarhuset, Umeå universitet, Mediagränd 14, 901 87 Umeå SE

Tel:  090-786 5000

Kontaktformulär