Idrottsforskning: Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott

[2018-10-18] I en ny studie vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer. En orsak är ett negativt prestationsinriktat förhållningssätt som normaliserar destruktiv kritik, orättvis behandling och mobbning.

Läs hela artikeln på Idrottsforskning - en populärvetenskaplig tidning från Centrum för idrottsforskning

Adress till nyheten:
http://www.pedag.umu.se/nyhet//.cid293421