Till umu.se

Specialpedagogik: Olikhet är en styrka i glesbygdsskolan

[2017-04-13] Gerd Pettersson, som nyligen disputerade vid Pedagogiska institutionen, berättar i tidningen "Specialpedagogik" om avhandlingen som handlar om specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor.

Läs nyheten

Redaktör: Ulrika Sahlén

Adress till nyheten:
http://www.pedag.umu.se/nyhet//.cid281848