SWERA-konferens 4-5 oktober om utbildningsvetenskap i ett förändrat policylandskap

[2018-10-04] Under torsdag och fredag har SWERA, Swedish Educational Research Association, årsmöte och konferens och samlar upp ett drygt sextiotal forskare inom området.

Konferensen genomförs med seminarier, symposier och rådslag om forskarutbildning, forskningspolitik och publicering. Den föregås av en doktorandkonferens och ett professorsmöte som annonseras särskilt. Doktorandernas förkonferens är i år inriktad på frågor om publicering, vid professorsmötet diskuteras bland annat frågor om statlig styrning av forskningens innehåll.

Universitetet hälsar välkommen via Dieter Müller, vicerektor för forskning, forskarutbildning och samverkan inom samhällsvetenskap och humaniora och Ruth Mannelqvist, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten varefter konferensen inleds med ett keynote föredrag av Professor Jenny Ozga, Oxford University: ”Landscape after Battle: knowledge, policy and education research”. Förutom internt arbete i föreningens olika råd kommer även tematiska frågor som utveckling och trender vad gäller utbildningsvetenskapliga forskningsfronten och under fredag håller Jonatan Nästesjö, Lunds universitet, en presentation om ”Mätbarhet, värde och konkurrens: akademisk socialisation i en metrisk kultur”.

Årets konferens samarrangeras av Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Pedagogiska institutionen, i organisationsgruppen finns professor Lisbeth Lundahl, docent Linda Rönnberg, professor Christina Segerholm, samt professor J Ola Lindberg.

Konferensprogrammet 4-5 oktober 2018

Adress till nyheten:
http://www.pedag.umu.se/nyhet//.cid293315