Till umu.se

Kim Wickman

Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Fahlén, Josef
Wickman, Kim
Eliasson, Inger

Resisting Self-regulation: An Analysis of Sport Policy Programme Making and Implementation in Sweden

2017

-

Wickman, Kim
Nordlund, Madelene
Holm, Christina

The relationship between physical activity and self-efficacy in children with disabilities
Sport in Society

2016

-

Wickman, Kim

Experiences and Perceptions of Young Adults with Physical Disabilities on Sports
Social Inclusion, 3(3): 39-50

2015

Hämta

Wickman, Kim
Holm, Christina

Att utveckla idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

2015

-

Takala, Marjatta
Wickman, Kim
Uusitalo-Malmivaara, Lotta; et al.

Becoming a special educator: Finnish and Swedish students' views of their future profession
Education Inquiry, 6(1): 25-51

2015

Hämta

Wickman, Kim
Löfgren, Kent
Eliasson, Inger; et al.

Gender equality and Sport: an equation difficult to solve
Swedish Journal of Sport Research, 1(1): 110-137

2014

-

Fahlén, Josef
Eliasson, Inger
Wickman, Kim

Resisting self-regulation: an analysisof sport policy programme making andimplementation in Sweden
International journal of sport policy and politics, 7(3): 391-406

2014

Hämta

Wickman, Kim
Dolling, Ann
Lidestav, Gun; et al.

Genusintegrering och jämställdhetsarbete vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

2013

Hämta

Wickman, Kim

Unika och lika: erfarenheter hos unga vuxna med rörelsenedsättning

2013

-

Wickman, Kim

Between Vision and Practice: Gender Equality in Swedish Sport Organizations
Book of Abstracts: 88-88

2012

-


Sidansvarig: Simon Wolming

Utskriftsversion