Torbjörn Lindmark

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Pedagogik

Adress:

Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Hus Y, Beteendevetarhuset

Tel:

+46 90 786 98 10

E-postadress:

torbjorn.lindmark@umu.seE-post 2

torbjorn.lindmark@pedag.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.pedag.umu.se/om-institutionen/personal/lindmark-torbjorn Webbsida

Torbjörn Lindmark

Grundskollärare So 4-9 och gymnasielärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion.

Skolämnet samhällskunskap är ett multidisciplinärt universitetsämne med innehåll från bl a nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi och kulturgeografi. Universitet och högskolor i Sverige har konstruerat samhällskunskap på olika sätt, vilket innebär att studenter idag har olikartad grundutbildning i skolämnet samhällskunskap beroende på vilken utbildningsort de studerat vid. Men hur uppfattar yrkesverksamma samhällskunskapslärare sitt ämne?

Denna studie undersöker hur samhällskunskapslärare på gymnasieskolan i Västerbotten och Norrbotten legitimerar sitt ämne vilket innehåll de betonar.

Studien syftar vidare till att undersöka hur samhällskunskapslärare ämneskonception kommer till uttryck i undervisningen vad avser examination, uppgifter och övningar.

Ett tredje mål med studien är att undersöka vad som påverkar lärarnas uppfattning om ämnet genom studier av lärarnas bakgrund vad avser: kön, klass, politisk ideologi, utbildning och år i yrket.

Teoretiska perspektiv kring didaktik, ämnesdidaktik och identitetskonstruktion kommer att användas i denna studie, med fokus på didaktiska begrepp som ämnesdefinition, ämneslegitimering och ämneskonstruktion. Studien baseras på en enkät, intervjuer och dokumentstudier.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindgren-Tuoma, Maria
Lindmark, Torbjörn
Löfgren, Kent; et al.

Skellefteå kommuns 1:1-satsning i gymnasieskolan: en redovisning av enkätsvar från elever, lärare och rektorer i årskurs 1

2014

Hämta

Lindmark, Torbjörn

Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner

2013

Hämta


Sidansvarig: Simon Wolming

Utskriftsversion

Values and Social Justice in Societies (VASS)

PresentationMedarbetareForskningsprojektPublikationerUtbildning