Medverkande institutioner

Nedan kan du söka bland institutioner som har kontaktpersoner för SWERA.

Chalmers tekniska högskola (CTH)

http://www.chalmers.seBitr Professor Mikael Enelund
mikael.enelund@chalmers.se
Institutionen för tillämpad mekanik

Försvarshögskolan

www.fhs.se/Fil Dr Ewa Olstedt
ewa.olstedt@fhs.se
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Göteborgs universitet

www.gu.seProfessor Sverker Lindblad
sverker.lindblad@ped.gu.se
Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik

Universitetslektor Claes Annerstedt
claes.annerstedt@ped.gu.se
Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap

Gymnastik- och idrottshögskolan

http://www.gih.se/Universitetslektor Erik Backman
erik.backman@gih.se
Institutionen för Idrotts- och Hälsovetenskap

Handelshögskolan i Stockholm

http://www.hhs.se/Docent Pär Mårtensson
Par.Martensson@hhs.se
Department of Management and Organization

Högskolan dalarna                                                                                                                                                                                                                             

http://www.du.seProfessor Monika Vinterek
mvn@du.se
Avdelningen Utbildningsvetenskap

Högskolan i Borås

http://www.hb.se/Docent Anita Norlund
anita.norlund@hb.se
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Högskolan i Gävle

http://www.hig.seDocent Anneli Frelin
Anneli.Frelin@hig.se
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande
Avdelningen för kultur-, religions- och
utbildningsvetenskap

Högskolan i Halmstad

http://www.hh.se/Universitetslektor Monica Eklund
Monica.Eklund@hh.se
Sektionen för Lärarutbildning

Högskolan i Jönköping

http://www.hj.se/Professor Elsie Anderberg
elsie.anderberg@hlk.hj.se
Högskolan för lärande och kommunikation,
Ämnesgruppen pedagogik

Högskolan i Skövde

http://www.his.se/Universitetslektor Erik Andersson
erik.andersson@his.se
Pedagogik

Högskolan Kristianstad

http://www.hkr.se/Professor Jonas Aspelin
jonas.aspelin@hkr.se
Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för
pedagogik

Högskolan Väst

http://www.hv.se/Universitetslektor Kristina Johansson
kristina.johansson@hv.se
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Karlstads universitet

http://www.kau.se/Universitetslektor Björn Eliasson
bjorn.eliasson@kau.se
Institutionen för Pedagogiska Studier

Kungl. Tekniska högskolan (KTH)

http://www.kth.se/Avdelningschef Lena Gumaelius
lenagu@kth.se
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och
lärande, Institutionen för lärande

Linköpings universitet

http://www.liu.se/Professor Andreas Fejes
andreas.fejes@liu.se

Linnéuniversitetet

http://www.lnu.se/Universitetslektor Linda Reneland-Forsman
Linda.reneland-forsman@lnu.se
Institutionen för pedagogik

Luleå tekniska universitet

http://www.ltu.se/Professor Eva Alerby
Eva.Alerby@ltu.se
Institutionen för Konst, Kommunikation och
Lärande

Lunds universitet

http://www.lu.se/Professor Bosse Bergstedt
bosse.bergstedt@soc.lu.se
Avdelningen för Pedagogik vid Sociologiska
Institutionen

Mälardalens högskola

http://www.mdh.se/Docent Ali Osman, Ämnesföreträdare i pedagogik
med inriktning allmänpedagogik,

ali.osman@mdh.se

Docent Niclas Månsson, Ansvarig för
forskarutbildningsämnet didaktik.

niclas.mansson@mdh.se

Akademin för Utbildning, Kultur och
Kommunikation

Malmö högskola

http://www.mah.se/Professor Claes Nilholm
Claes.Nilholm@mah.se

Professor Sven Persson
Sven.Persson@mah.se

Professor Ann-Christine Vallberg-Roth
Ann-Christine.Vallberg-Roth@mah.se

Institutionen barn-unga-samhälle

Prefekt Pär Widén
par.widen@mah.se
Institutionen Kultur, språk, medier

Prefekt Nils Ekelund
nils.ekelund@mah.se
Institutionen för Natur Miljö Samhälle

Mittuniversitetet

http://www.miun.se/Professor Christina Segerholm
Christina.segerholm@miun.se

Professor Anders Olofsson
anders.olofsson@miun.se

Avdelningen för Utbildningsvetenskap

Röda Korsets högskola

http://www.rkh.se/Docent Per Ekstrand
per.ekstrand@rkh.se

Södertörns högskola

http://www.sh.se/Professor Meeri Hellsten
meeri.hellsten@sh.se
Institutionen för Kultur och Lärande

Stockholms konstnärliga högskola

http://www.uniarts.se/Professor Birgitta Stenström
birgitta.sandstrom@uniarts.se
 

Stockholms universitet

http://www.su.se/Professor Nihad Bunar
nihad.bunar@buv.su.se
Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen

Professor Jon Ohlsson
jon@edu.su.se
Institutionen för Pedagogik och Didaktik

Umeå universitet

http://www.umu.se/Professor Kerstin Holmlund
kerstin.holmlund@pedag.umu.se
Pedagogiska Institutionen

Professor Nafsika Alexiadou
nafsika.alexiadou@umu.se
Tillämpad utbildningsvetenskap

Uppsala universitet

http://www.uu.se/Professor Eva Forsberg
eva.forsberg@edu.uu.se
Institutionen för Pedagogik, Didaktik och
Utbildningsstudier

Örebro universitet

http://www.oru.se/Professor Tomas Englund
tomas.englund@oru.se
Institutionen för Humaniora, Utbildnings- och
Samhällsvetenskap


Sidansvarig: Josef Fahlen

Utskriftsversion