SWERA-konferensen 2017

Välkommen till den årliga konferensen för SWERA som detta år äger rum vid Linköpings universitet den 4-5 oktober 2017, med förkonferens och möten den 3 oktober. Årsmöte för SWERA kl. 16.30–17.30 den 4 oktober.

I fokus är frågor om kunskapsbidrag och belysning av vetenskaplig kvalitet i avhandlingsarbete, vid tidskriftsarbete och publicering och vid styrning och granskning av forskarutbildning och forskning. Särskild uppmärksamhet ges doktorandernas arbete att bestämma kunskapsläge och strävan efter kunskapsbidrag.

Konferensen genomförs med seminarier, symposier och rådslag om forskarutbildning, forskningspolitik och publicering. Den föregås av en Doktorandkonferens och ett Professorsmöte som annonseras särskilt.

Årsmöte för SWERA

Kl. 16.30–17.30 den 4 oktober, Linköpings universitet, Campus Valla, Hus Key, Linköping (för konferensen), Sal Key 1

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2017

Pedagogisk forskning i Sverige - verksamhetsberättelsePedagogisk forskning i Sverige - verksamhetsplan

Planering för tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige

Gå till konferensens hemsidaAnmälan


Sidansvarig: Josef Fahlen

Utskriftsversion