SWERA:s styrelse 2015-2016


Sverker Lindblad, Göteborgs universitet, professor


Joel Jansson, Uppsala universitet, doktorand
Marie Karlsson, Uppsala universitet, docent
Ola Lindberg, Umeå universitet, lektor
Åsa Lindberg‐Sand, Lunds universitet, lektor
Henrik Nordvall, Linköpings universitet, docent
Daniel Pettersson, Högskolan i Gävle, lektor


Jonas Almqvist, Uppsala universitet, professor
Lovisa Bergdahl, Södertörns högskola, lektor
Anna Jobér, Malmö högskola, lektor
Håkan Löfgren, Linköpings universitet, lektor


Per Andersson, Linköpings universitet
Monica Nyvaller, Göteborgs universitet


Ulf Olsson, Stockholms universitet
Gun Sparrhoff, Linköpings universitet


Sidansvarig: Josef Fahlen

Utskriftsversion